บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 

299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร : +66 (2) 815-4118-19 มือถือ: +66 (85) 111-7211-20 แฟกซ์: +66 (2) 8154120 

caertificate

>> Laboratory Accreditation ISO/IEC 17025 : 2005 (Testing No.0276) (LPN Metallurgical Research Center (Thailand)Co.,Ltd.

 

>> Laboratory Accreditation ISO/IEC 17025 : 2005 ( Testing No. 0158) (LPN Plate Mill Public Company Limited)

 

>> ISO 9001:2008 (LPN Metallurgical Research Center (Thailand)Co.,Ltd.)

 

>> ISO 9001:2008 (LPN Plate Mill Public Company Limited)

 

>> ISO 14001:2004 (LPN Plate Mill Public Company Limited)

>> OHSAS 18001:2007 (LPN Plate Mill Public Company Limited)